Turprogram 2020

Foreløpig program for 2020. Det kan fort komme til nye turar eller skje endringar i tidspunkt, så følg med.
Etterkvart vil vi også leggje ut informasjon om dei enkelte turane i programmet på denne sida.

Navn på tur Tidspunkt Turansvarleg Tlf Epost Merk
Reptilparken - ettermiddagstur februar/mars Jon Bruce 92819416    
Årnestangen 28. mars (laurdag) Johnny Brekkås 48026785    
Hornborgasjøen 3. - 5. april Mette Pedersen 98204801    
Akerselva - ettermiddagstur frå Frysja til Nydalen 27. mai (onsdag) Jon Bruce 92819416    
Orkidetur til Slåttemyra 27. juni (laurdag) Morten Vagleng 91136599    
Gressholmen - ettermiddagstur juli/august Rine G. Carlsen 90653358    
Dovre 18. - 20. september Rine G. carlsen 90653358    
Hvaler 10. - 11. oktober Mette Pedersen 98204801    

 

Turprogram for 2018 

OBS! Det er nokre usikre punkter knytta til enkelte av turane! Det star I fall I siste kolonna I skjemaet. 

Navn tur 

Tidspunkt 

Ansvarleg 

Tlf 

Epost 

 

Akerselva 

18. februar 

Jon Bruce og Morten Vagleng 

Morten: 91136599 

Jon: 92819416 

 

Reptilparken 

15. mars 

Jon Bruce 

92819416 

 

Jeløya - blåveistur 

22. april 

Bente Klevenberg 

41432742 

 

Årnestangen 

29. april 

Johnny Brekkås 

48026785 

 

Nissedal 

25-27 mai 

? 

 

 

Utgår

Gressholmen 

3. juni 

Rine G. Carlsen 

90653358 

 

Prinsdal 

19. august 

Jon Bruce 

92819416 

 

Telttur til Holtefjell 

24-26 august 

Britt Bollerud 

91651276 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Usikker om 1 eller 2 overnattingar 

Folldal 

7 -9 september 

Jon Bruce 

92819416 

 

Matilla 

oktober 

Geir Arne Midtgaard 

93480050 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Usikker! Geir Arne undersøke meir.