Tabell pr nov 2019

Deltaker   Sum Jan Feb Mar Apr Mai Sep Okt Nov Des
Eigil B Jensen   28 2 8 6 2 2 2 4 2  
Pål Brenne   26 8 2     10 2 2 2  
Arild Hareide   24 10     6 6   2    
Heidi Mellingen   24 2 4 8   2 2 4 2  
Bjørn Lindgren   18     4 8   4 2    
Kjersti Holst   18 2 4   2 6 2   2  
Arne Aronsen   16     8   2 2 4    
Stein Kristian Martinsen   14 4 2 2 2 2   2    
Tore Kristiansen   12   8   2 2        
Helene Fergestad   12 4 2 2     2 2    
Lise Gunn Skretteberg   12 2     2 2   6    
Jan Sivert Haugli   12   2   2 2 4   2  
Unni Bakken   12           2 2 8  
Ole Petter Larsen   8           8      
Per Flakstad   8             8    
Jan Magnus Reneflot   8               8  
Margrethe Holmsen   6 4 2              
Nils Olav Thonvald   6   2 2   2        
Aasne Vigran   6           6      
Tori Tollefsen   6       4     2    
Rine Grue Carlsen   6         4   2    
Kjell Erik Engmark   6 2         2 2    
Knut Hamli   6     2         4  
Bjarke Anderson   4     4            
Odd Olufsen   4   2     2        
Inger Johanne Indset   4   2     2        
Jon Bruce   4   2       2      
Leif Eriksen   4           4      
Janet Saur   4           2 2    
Kari Kløvstad   4             4    
Kåre Hoftvedt   4             4    
Andreas Røstad   4             4    
Torbjørn Persen   4           2   2  
Bente Klevenberg   4               4  
Geir Hansen   2 2                
Borgny Helnes   2 2                
Dag Stellander   2 2                
Anne C Erlandsen   2       2          
Mette Jensen   2       2          
Tom Stevy Nilsen   2           2      
Ellen Maria Hellerød   2           2      
Mette Pedersen   2   2              
Bjørn Jacobsen   2               2  
Morten Vagleng   2   2              
Svein Hiis   2     2            
Thor Håkonsen   2     2            
Ullah Spansdal   2     2            
Wenche Vaagland   2             2