Velkommen til medlemsmøte i BioFoto Østlandet onsdag 2. oktober kl 18:30.
Kveldens foredragsholder er Kim Abel.
Han beskriver seg selv slik:
Jeg er biolog og naturfotograf og kombinerer dette så ofte jeg kan. Bildene mine selger jeg gjennom det digitale bildearkivet www.naturarkivet.no som jeg driver sammen med to andre naturfotografer. Bildearkivet fokuserer på bilder innen bl.a. temaene biologisk mangfold, friluftsliv, naturtyper, verneområder samt klimautfordringer, bilder som er rettet spesielt mot forvaltningen. Når en skal fylle et digitalt bildearkiv gjelder det å tenke allsidig og det er vel kanskje det som er mest karakteristisk for min fotografering. Jeg jobber da med hele spekteret fra ekstrem makro til landskap, og fra moser og sopp til isbjørn og hval. Gjennom den daglige jobben som biolog har jeg også fått kjennskap til områder med sjeldne arter og truet natur som gjør at jeg kan fotodokumentere arter og miljøer som få har kjennskap til. For å kunne dekke et stort spekter av ulike motiver har jeg også hatt stor nytte av å utforske ulike teknikker. En annen veldig viktig motivasjonsfaktor er jakten på opplevelsene. Uten de fantastiske opplevelsene som naturfotograferingen har gitt meg hadde nok bildearkivet vært ganske så magert. Naturfotograferingen er unik i sin evne i å gi deg nærkontakt med naturens alle stemninger og vesener og jeg håper jeg kan gi dere et lite innblikk i hvordan og hvorfor jeg jobber med naturfoto. Jeg er medlem av Norske naturfotografer/NN.
Tema for kveldens konkurranse er «Nærmøte».
Konkurranseregler finner du på hjemmesiden vår www.biofoto.org
Send inn konkurransebildene på forhånd, senest i løpet av tirsdag 1. oktober til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VI ØNSKER ALLE NYE OG GAMLE MEDLEMMER VELKOMMEN