KVELDSMØTE I BIOFOTO ØSTLANDET
Velkommen til medlemsmøte i BioFoto Østlandet onsdag 6. november kl 18:30.
Kveldens foredragsholder er Bjørn Aksel Bjerke.
Han beskriver seg selv slik:
Jeg er fra Østfold og har jobbet med fuglesamlingen ved Naturhistorisk Museum I Oslo siden 1985. Jeg er spesielt interessert i fugl i nærområdene der jeg bor. Jeg liker å gå i dybden hos enkelt-arter. Liker meg til skogs, eller i fjellet alene, eller i en kamuflasje alene kun sammen med de tovingede utenfor telt eller hytte. Drar helst til Finnmark hvis jeg forlater min landsdel. Her finner jeg fort veien inn i kamoteltet. Har jobbet mye med Brushane de siste årene. Her hjemme har jeg hatt et prosjekt gående på orrfugl, der jeg har hatt som mål å få bilder av spillende orrfugl flest mulig av årets måneder. Begynte med naturfoto i 1980, og har holdt det gående siden.
Tema for foredraget er: «Lengst nord-øst og sør-øst i landet. Fugler fra Øst-Finnmark og Østfold»

Tema for kveldens konkurranse er «Vinger i bevegelse».
Konkurranseregler finner du på hjemmesiden vår www.biofoto.org
Send inn konkurransebildene på forhånd, senest i løpet av tirsdag 5.november til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Møte starter med at Lasse Dybdal holder en bildevisning med musikk. Det er mest fra turer i fjor, men også noen eldre bilder av dyr, fugler og landskap blant annet lappugle, kongeørn, rev og elg. Mange av bildene er tatt på Dovrefjell og områdene rundt.
VI ØNSKER ALLE NYE OG GAMLE MEDLEMMER VELKOMMEN!